A cura di Gabriele Golleroperatore sindacale Fisascat Cisl del Trentino

A cura di Gabriele Golleroperatore sindacale Fisascat Cisl del Trentino

A cura di Gabriele Golleroperatore sindacale Fisascat Cisl del Trentino

FILCAMS CGIL R. CARAMELLE - FISASCAT CISL L. AVANZO - UILTUCS V. BASSIOS

R. Caramelle FILCAMS CGIL - V. Bassios UILTUCS - Lamberto Avanzo FISASCAT CISL